Blog
22. januára 2015 EEA s.r.o.

Projekt Europeana Food and Drink

Europeana Food and Drink združuje európskych popredných poskytovateľov digitálneho obsahu, kreatívnych technológov a partnerov kreatívneho priemyslu.

Projekt – Europeana Food and Drink

Projekt prebieha v rámci FP7 rámcového programu Európskej komisie v období rokov 2014-2016 (ICT PSP siedma výzva na predkladanie návrhov 2013 Best Practice Network).

Projekt:  Europeana Food and Drink Best Practice Network naštartuje tvorivé znovuvyužitie digitálneho obsahu z oblasti kultúry pre riadenie nových obchodných aplikácií a vzťahov s kreatívnym priemyslom.

Projekt predvedie potenciál digitálneho obsahu najvyššej kvality, prístupného prostredníctvom Europeany, aby sme poskytli základ pre inovatívne a komerčne životaschopné aplikácie a služby vyvinuté za spolupráce partnerov kreatívneho priemyslu.

Europeana Food and Drink združuje európskych popredných poskytovateľov digitálneho obsahu, kreatívnych technológov a partnerov kreatívneho priemyslu, aby vytvorili zaujímavú sadu deviatich komerčných a kreatívnych aplikácií a produktov zameraných na bežných spotrebiteľov s tematickým zameraním  na rozmanitosť európskej kultúry stravovania a nápojov.

Úlohou firmy EEA v rámci projektu je pôsobiť ako zástupca kreatívneho priemyslu, ktorý konceptualizuje, rozvíja, spúšťa a hodnotí  komerčne životaschopné produkty na základe technického výskumu a vývoja nad digitálnym obsahom, poskytnutým partnermi kultúrneho sektoru.  Okrem toho, bude EEA podporovať  “Learning Track” v projekte  tým, že bude prezentovať svoje postrehy a znalosti z úspešnej verejnej alebo súkromnej spolupráce z kultúrnym sektorom a taktiež zverejňovaním výsledkov a výstupov projektu partnerom na Slovensku a v celej Európe.

Podobné projekty