Blog
18. mája 2023 EEA s.r.o.

Ako sme pomohli digitalizovať interné procesy pre spoločnosť Baumit 

Klient nás požiadal o zefektívnenie interných firemných procesov. Jedným z cieľov bolo integrovať rôzne informácie do jedného prehľadného systému.

Spoločnosť Baumit má v stavebníctve dlhodobo popredné miesto. Produkty firmy využívajú majstri vo veľkých stavebných firmách, ale aj na domáce využitie. Počet klientov, ako aj konkrétnych stavieb, je veľký, preto je rozsiahly aj objem procesov a dát. Na ich efektívne spracovanie bolo potrebné zaviesť sofistikovaný a zároveň prehľadný systém. Spoločnosť Baumit sa preto v roku 2017 rozhodla pre modernizáciu tejto oblasti v spolupráci s našou spoločnosťou EEA, part of BiQ Group.

 

Digitalizácia: cesta k efektívnym procesom 

 

Klient nás požiadal o zefektívnenie interných firemných procesov. Jedným z cieľov bolo integrovať rôzne informácie do jedného prehľadného systému. Hlavným riešením bolo využitie digitalizácie všetkých postupov. Predovšetkým išlo o správu kontaktov, sledovanie procesov a návštev stavebných objektov, správu reklamácií a takisto marketingovú podporu zákazníkov. Všetky spomínané oblasti sme zdigitalizovali, vďaka čomu obchodní manažéri ušetrili čas a mohli sa tak zamerať na výkon.  Tiež zamestnanci spoločnosti Baumit teraz efektívne vyhodnocujú dáta a ďalej s nimi pracujú.

Spomínali sme správu kontaktov. Klient chcel do jedného systému integrovať kontakty všetkých klientov, biznis partnerov, ako aj zamestnancov. Ďalšou požiadavkou bola evidencia objektov, na ktorých spoločnosť Baumit pracuje, a to najmä z hľadiska ďalšej obchodnej príležitosti. Nevyhnutnosťou bolo aj sledovanie objektov, ich označenie na mape a vytvorenie mapovej lokácie. Ďalšou dôležitou oblasťou bola evidencia reklamácie, jej posúdenie, online editácia a tvorba dokumentov.

Veľkým plusom je správa reklamácií a zjednodušenie ich procesu. V systéme je teraz možné jednoducho zaznamenať reklamáciu a priradiť ju k danému produktu, posúdiť ju, ako aj evidovať na základe zákona o reklamácii. 

 

 

Atlassian Jira Software: efektívny nástroj na prehľad v procesoch 

 

Ako najvhodnejší systém riadenia pre jednotlivé firemné procesy zvolili naši vývojári Atlassian Jira Software. Ukázalo sa, že je veľmi praktickým riešením aj pre manažment firemných procesov a ich digitalizáciu. Vhodný je nielen pre developerské tímy, ale aj tie, ktoré zabezpečujú podporu a operatívu (HR, finančné oddelenie a pod.). Vďaka Jira sa podarilo zdigitalizovať všetky potrebné procesy, ktoré sú teraz navzájom prepojené, ako aj synchronizované s externými systémami.

Vďaka Jira je možné rozdeliť marketingový rozpočet na rôzne regióny a skupiny. Systém následne vypočítava, koľko prostriedkov bolo už vyfakturovaných a koľko ešte zostáva do naplnenia rozpočtu. 

 

 

Nové riadenie predaja a geolokácia objektov

 

Čo sa týka správy návštev obchodných manažérov, cez údaje v Jira si regionálni manažéri vedia dopredu plánovať svoje návštevy, zaznamenať už vykonané návštevy a následne ich vyhodnocovať. Systém im umožňuje jednoducho organizovať svoju dokumentáciu a sledovať konkrétne obchodné príležitosti a viesť si reporting o daných objektoch. Vďaka našej aplikácií, mapovej lokácii GeoData for Jira, je možné vyhľadať konkrétne objekty priamo na mape, či už v teréne alebo z kancelárie.

„Najviac oceňujeme výhodu prepojenia jednotlivých dát a možnosť získať rýchle výstupy. Nestrácame tak aktuálny prehľad o dianí, znižujeme počet duplicít. Kolegovia z jednotlivých predajných tímov vedia o svojej vzájomnej práci viac, obzvlášť ak niekto spravuje stavbu v inom predajnom regióne,“ povedala o riešení Jira – ​​Katarína Senderáková, marketingová manažérka v spoločnosti Baumit. 

Vďaka geolokácii objektov vedia manažéri určiť, kde sa počet stavieb kumuluje alebo na druhej strane pokrivkáva, alebo kde sa nachádzajú stavby, o ktorých sa nevie.

 

 

Digitalizácia procesov pomohla efektívne využívať dáta

 

Spoločnosť Baumit postupne prešla na riadenie interných procesov cez systém Jira, ktorý sa zavádzal priebežne od roku 2019. Táto zmena pomohla klientovi sprehľadniť jeho interné pracovné procesy, zlepšiť ich manažment, zefektívniť prehľad a vyhodnocovanie jednotlivých reportingov, štatistík a grafov.

„Prechod na Jira Software nám pomohol konsolidovať všetky dôležité dáta na jedno miesto a zároveň ich prepojiť aj na naše externé systémy. Všetko prebieha online a všetko je zároveň prepojené tak, aby sa dáta využívali efektívne a správne, čo je dnes naozaj nevyhnutné, ak chce firma dosahovať dlhodobo pozitívne výsledky a zdravé pracovné prostredie,“ povedala Katarína Senderáková.

 

Podobné projekty