Blog
15. januára 2024 EEA s.r.o.

Jira a Confluence: Prehľad najinšpiratívnejších využití vo firmách

Jira a Confluence nachádzajú využitie v množstve postupov a procesov. Pozrite si, ktoré využívajú naši klienti a pridajte sa medzi nich.

Oba nástroje sú ako švajčiarsky nožík, do ktorého môžete postupne pridávať jednotlivé špecifické funkcie. Univerzálne, flexibilné a  a jednoduché na používanie.

Obzreli sme sa preto dozadu a pripravili inšpiratívny pohľad na najpopulárnejšie Atlassian produkty, medzi ktoré jednoznačne patria nástroje Jira a Confluence. Nájdete v ňom celé obdobie, odkedy sme, ako EEA Atlassian tím začali pracovať s nástrojmi od Atlassian a začali ponúkať profesionálnu podporu pre našich zákazníkov. Motivovala nás  všestrannosť Jira a Confluence, ktorá, popravde, stále dokáže prekvapiť.

K univerzálnosti Jira a Confluence prispieva:

  • konfigurovateľnosť– rozsiahle prispôsobenie v rámci out-of-the box možností,
  • rozšíriteľnosť– možnosť doinštalovania rôznych funkčných balíčkov z Atlassian Marketplace,
  • customizovateľnosť– možnosť vývoja vlastných add-onov, funkcionalít,
  • integrovateľnosť– možnosť integrácie s inými nástrojmi od Atlassian či nástrojmi tretích strán.

Najväčšiu výpovednú hodnotou však majú príklady z praxe a úspešne zrealizované projekty. Aké segmenty a procesy môžete pokryť a podporiťtýmito nástrojmi?

 

Procesy a oblasti, ktoré sme pomohli nastaviť pre našich klientov

Processes and areas we have helped set up for our clients

Change Management a IT Service Management od projektového manažmentu cez vývoj až k IT Ops. Pozrite sa, kde všade sme aplikovali Jira a Confluence a inšpirujte sa.

Backoffice a Operations, Day-to-Day aktivity a obchodné procesy

HR, personálne procesy

Assets / Facility Management

Knowledge Management

Integrácie

  • Integrácie Jira s nástrojmi od vendora Atlassian, napríklad prepojenie s Confluence, Bitbucket (Git solution), Bamboo, Opsgenie + prepojenie rôznych Jira inštancií
  • Integrácie Jira s nástrojmi tretích strán rôzneho druhu, napríklad SAP, GitHub, Jenkins, MS Teams/O365 Mailboxes, Redmine a iné
  • Integrácie Jira s BI nástrojmi za účelom tvorby komplexných reportov nad Jira dátami či kombinovaní s dátami aj z iných aplikácií

 

Od jednej funkcie po centralizované nástroje

 

 

To, že Jira a Conflunece sú ako švajčiarsky nožík nám potvrdzuje aj naša dlhoročná prax. Klient si najskôr zaobstará plochý a krížový skrutkovač, postupne si pridá nožničky, pílku, neskôr aj otvárač na pivo.

Ak klient zistí, že špecifický nástroj, ktorý potrebuje, nie je štandardne dostupný, dá si ho na mieru vyrobiť a pridá si ho do nožíka. Klient si tak postupne poskladá multifunkčný nástroj – presne ako sú Jira a Confluence, ktoré dokážu pokryť rôznorodé procesy v podniku.

Prirodzene, s postupom času a s pokrývaním čoraz viacerých segmentov sa z Jira a Confluence stávajú centralizované nástroje pre podnikové dáta a pre riadenie práce.

Prístup centralizácie je efektívny, keďže procesy spolu mnohokrát súvisia. Výstupy jedného procesu sú často vstupom do druhého. Spoločný nástroj značne zefektívňuje výmenu relevantných informácií a spoluprácu medzi tímami a oddeleniami.

Univerzálnosť Jira a Confluence prispieva aj k redukovaniu potreby využívania iných softvérových riešení pre rôznorodé oblasti. Okrem iného to značne šetrí financie, pretože potrebujete menej  licencií pre iné aplikácie.

 

• Využívate vo firme Jira alebo Confluence a inšpiroval vás článok k pridaniu ďalšieho procesu do vášho nástroja?
• Máte zaujímavý či neobvyklý proces, ktorý by ste radi do Jira či Confluence dostali, ale neviete, kde začať?
• Zaujali vás rozsiahle možnosti a zvažujete zaobstaranie týchto nástrojov?

Neváhajte nás kontaktovať.

Naše Atlassian riešenia

 

Podobné projekty